Бойль-Мариот заңы

Тұрақты температура кезінде газ қысымының оның көлеміне тәуелділігін анықтайтын газ заңы Бойль – Мариотт заңы деп аталады. Бойль-Мариотт заңы изотермалық процессті сипаттайды. 

Газ заңының теңдеуін тәжірибе жүзінде 1662 жылы ағылшын физигі  Роберт Бойль және

оған тәуелсіз 1676 жылы француз физигі Эдмон Мариотт ашты.

Бойль-Мориотт заңы Клайперон теңдеуіндегі T=const жағдайында орындалады:

Немесе:

Жоғарыдағы теңдеуден идеал газ қысымы оның көлеміне кері пропорционал екенін көреміз. Мұндай тәуелділіктің графигі гипербола болады, оны изотерма деп атайды.

Әртүрлі температурадғы изотермалық процесс графигі

Дереккөз : Физика 10 сынып оқулығы. Н.А. Закирова/Р. Р. Аширов,  2019 жыл

Scroll Up