Физика

Кіріспе

Механика

Термодинамика және молекулярлық физика

Оптика

 • Жарық туралы түсінік
 • Геометриялық оптиканың зерттеулері
 • Жарықтың шағылуы
 • Оптиқалық тығыздық
 • Снеллиус заңы
 • Толық шағылу
 • Линза жұмыс істеу принциптері
 • Жұқа линза формуласы
 • Шың және жалған кескін
 • Линзаның фокусын анықтау
 • Жазық айна жұмыс істеуі
 • Жазық айнадағы кескін
 • Сфералық айналар
 • Жарықтың дисперсиясы
 • Жарық интерференциясы
 • Оптикадағы интерференция
 • Интерференцияның қолданысы
 • Жарықтың дифракциясы
 • Жарықтың спектрлері

Электр және магнетизм 

 • Зарядталған денелер. Денелердің электрлендіруі
 • Электростатиканың негізгі заңы — Кулон заңы
 • Электр өрісі, күш сызықтары
 • Әр түрлі ортадағы электр өрісі
 • Электр өрісінің кернеулігі, суперпозиция
 • Электр өрісінің потенциалдық энергиясы туралы түсінік
 • Потенциал. Потенциал айырмашылығы.
 • Электрлық сыйымдылық. Конденсаторлар
 • Конденсаторлар тізбегі
 • Конденсаторлар энергиясы 
 • Тоқ туралы түсінік
 • Тоқ күші
 • Өткізгіштегі электр өрісі
 • Ом заңы
 • Жұмыс және Қуат. Джоуль-Ленц заңы.
 • Электр тізбектері (параллель және тізбекті жалғау)
 • Тоқтың потенциалдар айырмасы мен кедергісін өлшеу (вольтметр, амперметр және омметр)
 • Электр қозғаушы күш
 • Тоқ көзінің ішкі кедергісі

Атомдық және ядролық физика 

Scroll Up