Агрегаттық күйлер

Барлық қоршаған заттарды белгілі бір физикалық қасиеттерге байланысты бірнеше түрге бөлуге болады. Осылайша физикада агрегаттық күйлер түсінігі пайда болды. Агрегаттық күйдің 3 негізгі түрі бар, олар:

                                                                   1)Газ                                      2)Сұйық                             3)Қатты

Сонымен қатар тағыда бір қосымша агрегаттық күйді ажыратады, ол плазма агрегаттық күйі. 

1. Газ агрегаттық күйі

Газ агрегаттық күйі ең еркін агрегаттық түрдің бірі деп айтуға болады, себібі оның молекулалары арасындағы тартылыс күші басқа агрегаттық күйлерге қарағанда әлсіз болып келеді. Осыған байланысты газ — заттың атомдары мен молекулалары бір-бірімен әлсіз байланысқандықтан, кез келген бағытта еркін қозғалатын және өзіне берілген көлемге толық жайылып орналасатын агрегаттық күй. Оның бірнеше қасиеттін білу керек. Олар:

  • Газ молекулалары еркін қозғала алады.

 

  • Газ берілген көлменің барлығын көлемді толтырады.

 

  • Газ молекулалары арасындағы күш әлсіз болып келеді.

 

  • Газ молекулаларының кинетикалық энергиясы потенциалдық энергияға бірнеше есе көп болады. 

2. Сұйық агрегаттық күй

Сұйық агрегаттық күйі қатты және газ күйлеріне ұқсас қасиеттерге ие, бірақ оның өзіне ғана тән ерекшеліктері бар. Сұйық күйдің бернеше ерекшелігі бар. Олар:

  • Өзіннің формасын өзгерте алуы. 

 

  • Энергия тиімді жағдайда орналасуы

 

 

3. Қатты дене күйі

Қатты денелерде молекулалар еркін қозғала алмай, ол өзіннің формасын сақтап тұрады. Осындай күйдегі заттардың формасын өзгерту үшін күш жұмсау қажет.  Қатты денелер мынадай ерекшеліктерге ие:

  • Дене ішіндегі молекулалар байланыстар арқылы өзінің формасын сақтайды. Сол үшін олардың формасын өзгерту үшін біршама энергияны жұмсау керек.
 
  • Қатты денелерде молекулалар арасындағы байланыс энергиясы олардың кинетикалық энергиямен салыстырғанда бірнеше есе көп болыда. E(байланыс)>>E (кинетикалық)
Scroll Up