Буланудың меншікті жылуы

Сұйықтықты буландыруға қажетті жылу мөлшерін есептеу формуласы.

m- сұйықтықтың массасы
L-меншікті булану жылуы
Q- жылу мөлшері

Броундық қозғалыс,

Сұйықтар мен балқыған металдардың меншікті булану жылуы

Scroll Up