Дәрежелі сандар

Өлшеу мен есептеулердегі физикалық шамалар әдетте сандармен көрсетіледі. Физика мен астрономияда аса үлкен және кіші сандарды пайдалануға тура келеді. Мысалы , Жер мен Күннің арақашықтығы 150 000 000 шақырым , ал жарықтың таралу жылдамдығы 300 000 000 м/с ,  ал сутегі молекуласының мөлшері 0,000 000 023 см болып табылады . Сандарды осы түрде жазу бірнеше қиындықтар туғызады. Сондықтан , өте кіші немесе өте үлкен сандарды екі көбейткіштің көбейтіндісі түрінде ықшамдап жазу амалы қолданылады.

Мысал :

2000 cанын 2*1000 немесе 2*103 түрінде жазуға болады.  10 дәрежесі (бұл жағдайда «3») бірінші көбейткіштің (біздің мысалда «2») оң жағына қанша нөл жазу керек екенін көрсетеді .Бұл санды стандартты түрде жазу деп аталады.

Стандартты түрде жазылған санды «ашу» (яғни, қарапайым түрде жазу) қажет болғанда, мысалы, 3,71 ⋅105, санында 5 дәреже үтір бес бірлікке оңға жылжитынын білдіреді .Үтір « 71» санын толықтырып , басқа қалған сандар нөлдермен ауыстырылады : 3,71⋅105 = 371,000. 

Үлкен сандармен аяқтадық , енді кіші сандарға көшейік.

Мысал :

Ондық бөлшек түріндегі 0,1 ;  0,01 ; 0,0001 сияқты сандарды ықшамдап жазу үшін 10 санының алдына n дәреже кқрсеткішінің алдына «-» таңбасы қойылады. Ал n көрсеткіштің нақты мәні үтірден кейін қанша таңбалы сан тұрса , сонша мәнге ие болады.

1/100 = 0,01= 10-2

0.0001 = 1/100001/104 = 10-4

21/1000,21 = 2,1 ·10−1

Сутегі молекуласының мөлшері — 0,000000023 см = 23/109 = 2.3/108 = 2.3 *10-8

Кейбір кіші денелердің мөлшері

Кейбір үлкен денелердің мөлшері

Scroll Up