Күш түсінігі

  • Анықтама!
    Күш дегеніміз - бұл дененің күйін өзгертуге әкелетін, басқа денелер немесе өрістердің берілген денеге әсер етуінің өлшемі болатын векторлық шама. Бұл жағдайда күйдің өзгеруі жылдамдықтың немесе деформацияның өзгеруін білдіреді.

Күштің негізгі үш сипаттамасы бар

  • Модуль
  • Бағыты
  • Күш түсу нүктесі
 
  • Есіңде сақта!
    ХБЖ(Халықаралық бірліктер жүйесі) жүйесіндегі күш бірлігі - 1 Ньютон.

Табиғатта денелерге бір күш әсер етіп қоймай, бірнеше түрлі күштер әсер етіп тұрады.

 

Қорытқы күш

Осындай бірнеше күштің әсерін бір қорытқы күштің әсерімен алмастыруға болады, осылай қорытқы күш дегеніміз-барлық күштердің қосындысына тең күш. Осылайша егер біз денеге әсер ететін барлық күштерді қорытқы күшпен ауыстырсақ, дене үшін ешқандай өзгеріс байқаланбайды.
Енді қорытқы күшті табу үшін барлық күштерді вектор түрінде қосып, модуль мен бағыт табу арқылы анықтауға болады.

Scroll Up