Кинематиканың алғашқы түсініктері

Кинематиканың зерттеуін бастамас бұрын, оның негізгі түсініктерімен танысу қажет.

  • Жылдамдық- дене өткен жолдың осы жолға жұмсаған уақыттың қатынасы(Δx/Δt) болып келеді. Векторлық шама.
  •  Өткен жол- дененің белгілі бір уақаты ішінде өткен жолы. Скалярлық шама.
  • Орын ауыстыру- дененің бастапқы нүктесінен басталып соңғы нүктесіне бағытталған векторлық шама, оның модулі екі нүкте арасындағы арақашықтыққа тең болып келеді.
  • Материалдық нүкте- геометриялық өлшемдері болмайтын, бірақ дененің барлық кинематикалық сипаттамаларға ие нүкте. Осы модель арқылы денелердің қозғалысын оңайырақ қарастыруға болады.


Алдыңғы тақырыпқа көшу


Келесі тақырыпқа көшу

Scroll Up