Кинетикалық энергия

Басқа бөлімде көрсетілгендей, күш жасаған жұмыс жоғарыда сол жақтан көрсетілген формуламен беріледі. Осы формулада s-бұл күш әсер ету уақытындағы орын ауыстыру. Оң жақтан көрсетілген формула Ньютонның екінші заңы болып келеді. Енді жұмыстың формуласында күшті Ньютонның екінші заңымен алмастыратын болсақ, астында көрсетілген формулаға жетеміз.

Енді теңдіктің екі жағынан интеграл алатын болсақ, келесі теңдікке келеміз

Осы формуладағы V-дененің соңғы жылдамдығы, V0-дененің бастапқы жылдамдығы. Формулаға сүйеніп, жаңа физикалық ұғымды енгізейік.

Scroll Up