Қуат

Белгілі бір жұмысты орындап шығу үшін әр түрлі қозғалтқыштар әр түрлі уақыт жұмсайды . Жұмыстың орындалу жылдамдығын сипаттайтын физикалық ұғымды енгізу қажеттігі туындады . 

  • Есіңде сақта!
    Жұмыстың орындалу жылдамдығын сипаттайтын шама қуат деп аталады.

Қуатты табу үшін істелген жұмыстың шамасын сол жұмысты істеуге кеткен уақытқа бөлу керек.

Қуат

Тұрмыста да , техникада да орташа қуат деген ұғым жиі қолданылады. Оның себебі : әр түрлі қозғалтқыштарды айтпағанның өзінде , тіпті , бір адамның өзі бір жұмысты әр түрлі уақытта орындайды. Сондықтан көп жағдайда орташа қуатты анықтайды.

Орташа қуат
Scroll Up