Механикалық жұмыс

Физикада «жұмыс» үғымын кез келген дененің әрекетімен түсіндіреді.Мысалы , аққан су мен соққан жел де , құмырсқа мен бал арасы да жұмыс атқарады . 

Физика негізінен механикалық жұмысты қарастырады . Күш әрекетінен дене орын ауыстырса ғана механикалық жұмыс жасалады.

  • Есіңде сақта!
    Дене орын ауыстырғанда күштің атқарған жұмысы механикалық жұмыс деп аталады.
Денеге әрекет ететін күштің шамасы үлкен болған сайын істелетін жұмыс та арта береді . Сондай-ақ , дененің орын ауыстыруы өскен сайын атқарылатын жұмыс та өсе береді . Мысалы , бір адам F1 = 100 H күш түсіріп , жүкті 50м қашықтыққа апарды делік . Екінші адам сол қашықтыққа екі есе артық F3= 200 H күш жұмсап апарды . Ал түсірген күштерін өзгертпей , екі жұмысшы да жүкті 100м қашықтыққа апарған болса , онда олардың әрқайсысы 50 м қашықтыққа қарағанда екі есе артық жұмыс жасаған болар еді .

Сөйтіп , дененің қозғалу бағытында әрекет ететін күштің механикалық жұмысы күшке де , жүрілген жолға да тура пропорционал болады. Бұл қорытында қысқаша өрнекпен сипатталады :

Механикалық жұмыс

Жұмыстың өлшем бірлігіне 1 Ньютон  (1 H) күштің денені 1 метрге жылжытқандағы жұмысы алынады. Бұл жұмыстың бірлігі джоульді (Дж) береді .

Джоуль , механикалық жұмыс

Жұмыстың джоульден үлкен де , кіші бірліктері бар .

1 килоджоуль (1кДж) = 1000 Дж = 103 Дж ;

1 миллиджоуль (1 мДж) = 0,001 Дж = 10-3 Дж ;

1 микроджоуль (1 мкДж) =0,000001 Дж = 10-6 Дж .

  • Есіңде сақта!
    Дененің орын ауыстыруы өскен сайын атқарылатын жұмыс та өсе береді . 

Дереккөз : Физика және астрономия 7 сын. Башарұлы Р./Тоқбергенова У. 2007 ж.

Scroll Up