Ньютонның үшінші заңы

Ньютонның үшінші заңы

Жоғарыда бейнеленген суретте Ньютонның үшінші заңын тұжырымдайды. Мысалы: Екі дене бір-бірімен әрекеттесе, онда бірінші дененің екінші денеге әсер ететін күші, екінші дененің бірінші денеге әсер ететін күшімен модулі жағынан бірдей болады.

Дереккөз : Физика. Механика. 10 кл. Профильный уровень. Г. Я. Мякишев. 2010

 Екі бірдей магниттелген металлды кесекті алып, оларды екі жақтан бірдей созылмаған серіппелермен суретте көрсетілгендей бекітейік. Кейін екі кесекті босатсақ, серіппелер бірдей ұзындыққа созылады. Осылай F3=F4 теңдігіне келеміз, осы тұжырым Ньютонның үшінші заңына сай келеді.

Scroll Up