Статика туралы түсінік

Статика  – механиканың күш әсеріндегі материялық денелердің тепе-теңдік шарттарын зерттейтін саласы; механикалық жүйелердің тепе-теңдік күйін күш әсерімен зерттейтін механика бөлімі. Классикалық механиканың бөлімі.

Кинематика, динамика и статика физика тақырыптары

 

Тепе-теңдіктің үш түрі бар:

Тұрақты тепе-теңдік. Егер жүйе тұрақты тепе-теңдік күйінен шығарылса, онда ол өздігінен қайтып оралады, яғни тепе-теңдік орнынан шығарылғанда, жүйені тепе-теңдікке қайтаратын күш пайда болады. Ол үшін жүйенің тұрақты тепе-теңдік жағдайындағы потенциалдық энергиясының минималды мәні болуы керек. Кез келген физикалық жүйе тұрақты тепе-теңдік күйіне өтеді. Бұл кез-келген стихиялық процесс әрдайым потенциалдық энергияның төмендеуімен жүретінін білдіреді.

Тұрақсыз тепе-теңдік. Бұл жағдайда тепе-теңдік күйінен шыққан кезде жүйені тепе-теңдіктен алыстататын күштер пайда болады және жүйе өздігінен оған орала алмайды. Тұрақсыз тепе-теңдік жағдайында жүйенің потенциалдық энергиясы максималды мәнге ие болады.

Бейтарап тепе-теңдік. Жүйедегі тепе-теңдік күйден шығарылған кезде кері немесе бұрушы күштер пайда болмайды.

Scroll Up