Гей-Люссак заңы

Изобаралық процесті сипаттайтын газ заңын Гей-Люссак заңы деп атайды. Француз физигі Жозеф Гей-Люссак 1802 жылы газ көлемінің температураға тәуелділігін эксперименттік  түрде зерттеген.

  • Есіңде сақта!
    Изобаралық процесс – тұрақты қысым кезінде термодинамикалық жүйе күйінің өзгеру процесі.

Гей-Люссак теңдеуі Менделеев-Клайперон теңдеуіндегі p=const, яғни қысым константа, тұрақты болған жағдайдан шығады. 

Менделеев Клайперон теңдеуі,
Гей-Люссак теңдеуі. Менделеев-Клайперон теңдеуіндегі газ массы, газдың молярлы массы және тұрақтыны константа деп алған жағдайынан қорытылып шығады.
Гей-Люссак теңдеуінің екінші түрі

Теңдеуді қорыта келе газ массасы тұрақты және қысым өзгермейтін болса, оның көлемінің температураға қатынасы тұрақты шама болып қалады деп қорытуға болады.

VT-диаграммасында тәуелділік графигі координаталар басы арқылы өтетін түзу сызық болып табылады

Изобаралық процесстің графигі
  • Есіңде сақта !
    Идеал газдар үшін қолданылатын газ заңдары төменгі температураларда орындалмайды.

Дереккөз : Физика 10 сынып оқулығы. Н.А. Закирова/Р. Р. Аширов,  2019 жыл

Scroll Up