Периодтық кесте

Периодтық кесте бізге атомдар туралы көп ақпарат бере алады және қазір біз оған тоқталатын боламыз.

Әрбір ұяшықта химиялық элементтің аталуы берілген, ол латын әрпімен жазылған және екі немесе бір әріптен тұрады. Біріншісі әрдайым бас әріппен, ал екіншісі кіші әріппен жазылады. Мысалы, хлор-Cl, темір- Fe, сутек — Н.

1- Элементтің белгіленуі

2- Элементтің аталуы

3- Элементтің реттік нөмірі

4- Элементтің атомдық массасы

5-  Элемент атомының әрбір электрондық деңгейіндегі электрондар саны

6- Элемент атомының сыртқы электрондық деңгейінің электрондық конфигурациясы

Реттік нөмір атомдағы протон санын білдіреді. Атом бейтарап болғандықтан, реттік нөмірді электрон санының көрсеткіші ретінде де қарастыруға болады. 

Атомдық масса бұл атом массаның атомдық бірлігінен(м.а.б.=1,67*10-27 кг ) қанша есе артық екенін көрсететін шама, яғни рутений атомының «шын» массасы 101*1,67*10-27=168,67*10-27 кг. Есептеулер жүргізген кезде периодтық кестедегі атомдық массалардың мәнін жуықтап алу керек, тек қана хлордың атомдық массасын 35,5 деп ондық бөлшек ретінде қалдырамыз. Сонымен қатар атомдық масса элементтің 1 моль мөлшеріндегі граммен берілген массасына тең.

Егер де атомдық массадан элементтің реттік нөмірін азайтатын болсақ, шыққан мән нейтрондар санын береді. Мысалы натрий атомында: (Атомдық масса-реттік нөмір) 23-11=12 нейтрон бар.

Периодтар элемент атомының неше электрондық қабаты бар екенін көрсетеді. Мысалы, Кальций(Ca) элементі 4-ші периодта орналасқан және оның төрт электрондық қабаты бар. Оттек(O) 2-ші периодта орналасқан және оның 2 электрондық қабаты бар.

Қатарлар элемент атомының сыртқы электрондық қабатында қанша электрон бар екенін көрсетеді. Мысалы, күкірт(S) 6 қатарда орналасқан, яғни оның сыртқы (периодтқа қарайтын болсақ — үшінші) қабатында 6 электрон бар. 

Көк түспен берілген элементтер ауыспалы металдар деп аталады және оларға қатысты жағдай күрделірек болып келеді. Егер ауыспалы металдар туралы оқығың келсе, осында бас.

Scroll Up