Химиялық кинетика дегеніміз не?

Термодинамика кез-келген реакцияның өту-өтпеуін анықтайды. Мысалы, оттегі мен сутегі арасындағы судың қалыптасуына алып келетін реакция термодинамикалық тұрғыдан ұтымды және өтуі тиіс:

2H2(газ) + O2(газ)→2H2O(газ)

δGf(T=298K)(H2O)(газ) = -228,61 кДж/моль

Гиббс еркін энергиясының теріс мәнге ие болуы реакцияның өзбетінше жүретінін көрсетеді.

Алайда, егер де бір контейнерге оттегі мен сутегі газдарын енгізетін болсақ, қалыпты жағдайда реакцияның жүрмеуін байқай аламыз. Иә, реакция ұтымды, бірақ су қалыптаспайды. Неліктен? Негізі, реакция жүреді, бірақ оның жылдамдығы өте баяу — миллиондаған жылдар бойының өзінде оның өтуін байқау өте қиын. Ал, мысалы, натрий тілімін суға салатын болсақ, реакцияның лезде өтуін байқау өте оңай:

2Na(қатты зат)+2H2O(сұйықтық)→2NaOH(ерітінді) + H2(газ)

Осылайша, бір реакцияның өте тез және басқа реакцияның өте баяу жүруін түсіндіретін химия ғылымының бөлігі химиялық кинетика деп аталады

Scroll Up