Шарль заңы

Тұрақты көлемде газ қысымының температураға тәуелділігін 1787 жылы француз ғалымы

Жан Шарль эксперименттік түрде анықтады, бұл заң Шарль заңы деп аталды.

Шарль заңы V = const болғанда Клапейрон теңдеуінен шығады:

Қысқартылған түрде:

 

Газдың массасы тұрақты және көлемі өзгермейтін болса, оның қысымының температураға

қатынасы тұрақты шама болып қалады

Изохоралық процесс әртүрлі координаталар жүйесінде

Дереккөз : Физика 10 сынып оқулығы. Н.А. Закирова/Р. Р. Аширов,  2019 жыл

Scroll Up