Снеллиус заңы

Снеллиус заңы немесе Снелль заңы екі ортаның шекарасындағы жарық сәулесінің сынуын сипаттайды. Дыбыс толқындарының сынуын сипаттауға да қолданады.

Снеллиус заңы Виллеброрд Снеллиус атты голландық математикпен XVII ғасырда ашылған. Кейін, Рене Декартпен қайта ашылған.

Жарық сәулесінің құлау бұрышы жарық сәулесінің сыну бұрышымен осы арақатынаспен байланысты:

Мұнда:

     — бөлу шекарасына жарық құлайтын ортаның жарық сәулесінің сыну көрсеткіші;

     — жарық сәулесінің құлау бұрышы;

     — бөлу шекарасын өтіп, жарық кіретін ортаның жарық сәулесінің сыну көрсеткіші;

     — жарық сәулесінің сыну бұрышы;

Егер  болса, ішкі шағылуы байқалады (Сынық сәуле жоқ, құлайтын сәуле бөлу шекарасында шағылады).

Егер мен құлайтын мен сынатын жарық сәулелерінің бағыттарын көрсететін және мен  ұзындығы бар векторлар болса: 

Scroll Up