Термодинамиканың екінші заңы

Термодинамиканың екінші заңы циклдік әрекет ететін жылу мәшинесінде нәтижесі  қыздырғыштан алынған барлық жылу мөлшерін  механикалық жұмысқа айналдыру   болатын  процесс мүмкін емес деп тұжырымдайды.

 

формуласынан η = 1 болғанда Q2 = 0 екендігі шығады. Бірақ  мұндай шарттарда қозғалтқыш
циклді қайталай алмайды. Идеал мәшинеде де жұмыстық денесалқындап, бастапқы күйіне
қайтып келуі үшін энергиясының бір бөлігін суытқышқа беруі керек.  Q2 = 0 болғанда
қозғалтқыштар жұмысында термодинамиканың екінші заңы орындалмайды.

Термодинамиканың екінші заңының мұндай тұжырымын Кельвин жасаған.

Жылу температурасы жоғары денелерден температурасы төмен денелерге өздігінен берілуі мүмкін, дегенмен керісінше берілмейді. Мысалы: жылу адам денесінен термометрге беріле алады, дегенмен термометрдің жылуы адамға берілмейді, себебі ол адамдан суығырақ.

Дереккөз : Физика 10 сынып оқулығы. Н.А. Закирова/Р. Р. Аширов,  2019 жыл

Scroll Up