Жұқа линза формуласы

Линзадағы зат бейнесін салу алгоритмі: 

  1. Дененің басынан оптикалық оське дейін оптикалық центрге қатысты перпендикулярлы түзу жүргізу керек.
  2. Бас оптикалық осьтен фокусқа қарай түзу жүргіземіз.
  3. Дене басынан оптикалық центрь және бас оптикалық ось қиылысатын нуктеге және одан ары қарай түзу жүргіземіз. 
  4. Қос сызықтың қиылысқан нүктесі дененің басының кескіні болады. 
  5. Дәл осы алгоритмді дененің ұшына байланысты орындаймыз. 
  6. Алынған екі кескінді нүктені қосы арқылы дене кескінін аламыз.

Жұқа линза формуласы:

Оптикалық күш формуласы: 

Линзада жасалатын кескін өлшемі заттың линзаға қатысты орналасуына тәуелді болады. Оны өлшеуге немесе линзаның сызықтық үлкейтуі формуласымен есептеуге болады. 

Мұндағы H -бейненің сызықтық өлшемі, ал   h — заттың сызықтық өлшемі. 

Сондай-ақ линзаның сызықтық үлкейтуін d және  f біле отыра да есептеуге болады:

8 сыныпқа арналған физика пәнінің оқулығы. Г.М.Махмедханова, Т.Г.Преснякова, А.Б.Тюсубжанова 2016 жыл

Scroll Up